Honda

Logo black and white: 

Campaign "One million kilometers"

Honda Srbija je ponudila jedinstvenu priliku za kupovinu novog automobila do kraja oktobra 2014. godine. Svi kupci na poklon dobijaju vredan vaučer za realizaciju jednog od ponuđenih benefita. Zainteresovani kupci mogli su detaljnije da se upoznaju sa aktuelnom akcijom i preuzmu svoj vaučer u Delta Cityju, gde je do 26. oktobra trajala izložba Honda modela. 

Kampanja "Milion kilometara"

Honda Srbija je ponudila jedinstvenu priliku za kupovinu novog automobila do kraja oktobra 2014. godine. Svi kupci na poklon dobijaju vredan vaučer za realizaciju jednog od ponuđenih benefita. Zainteresovani kupci mogli su detaljnije da se upoznaju sa aktuelnom akcijom i preuzmu svoj vaučer u Delta Cityju, gde je do 26. oktobra trajala izložba Honda modela. 

The ad solution HONDA Civic Hybrid: A NATURAL SELECTION

In the global race for designing the best possible car for the future that would respond to demands of modern trade and environmental challenges, the company Honda has given its futuristic answer - the Honda Civic Hybrid car, for which we have designed and launched the print campaign. We traveled into the future and in this futuristic ambience we presented the new car as a combination of speed and nature.

Oglasno rešenje HONDA Civic Hybrid: PRIRODAN IZBOR

U globalnoj trci za osmišljavanjem što boljeg automobila budućnosti koji bi odgovorio na zahteve modernih kupaca i ekološke izazove, kompanija Honda dala je svoj futuristički odgovor – automobil Honda Civic Hybrid, za koji smo osmislili i lansirali print kampanju. Otputovali smo u budućnost i u futurističkom ambijentu predstavili novi automobil kao kombinaciju brzine i prirode. Naša vizuelna rešenja, uz slogane 'Prirodan izbor' i 'Vozite budućnost pre drugih', osvanula su u svim relevantnim časopisima i na najprometnijim raskrsnicama, i odvela sve posmatrače pravo u budućnost!

Subscribe to RSS - Honda