Vucomm

Gekko  Gekko je softver za Mobotix kamere koji je razvila kompanija Vucomm, namenjen povećanoj sigurnosti korisnika a sa širokom lepezom primene – od saobraćajnih prekršaja do praćenja robe I sprečavanja incidenata na mestu prodaje. Zadatak agencije bio je kreiranje vizuelnog identiteta brenda, osmišljavanje slogana (Ključni svedok), dizajniranje sajta u skladu sa usvojenim indetitetom kao i osmišljavanje korisničkog interfejsa aplikacije Gekko V 1.0002. Primenom usvojenih rešenja na veb prezentaciju zaokružili smo inicijalni vid komunkacije sa potencijalnim korisnicima, kojima su na pregledan i moderan način predstavljene sve funkcionalne prednosti softvera.
Vucomm
Media: 
Image (full): 
Image for Preview: 
Title: 
Visual identity
Image (full): 
Image for Preview: 
Title: 
Business documents
Image (full): 
Image for Preview: 
Title: 
Print design for camera Mobotix Q22 HiRes
Image (full): 
Image for Preview: 
Title: 
Print design for Korenix Jet 3705
Image (full): 
Image for Preview: 
Title: 
Print design for conference for IP video surveillance
Image (full): 
Image for Preview: 
Title: 
Print design for Megapixel video surveillance
Image (full): 
Image for Preview: 
Title: 
Print design for camera Mobotix Q24